Để công nhân viên có thể phát triển lâu dài, Huỳnh Đức luôn cố gắng cải thiện chế độ lương thưởng bằng cách tăng lương theo định kỳ. Ngoài ra, Huỳnh Đức đặc biệt chú trọng tới chế độ lương thưởng lớn vào dịp cuối năm. 

 

Xem thêm
keyboard_arrow_up
Form xin việc
Vui lòng để lại thông tin