Trong gần 25 năm hình thành và phát triển, chúng tôi luôn đề cao công tác tuyển dụng và đào tạo con người. Đây là một phần quan trọng trong triết lý hoạt động của Huỳnh Đức hiện tại và tương lai. 

Xem thêm
keyboard_arrow_up
Form xin việc
Vui lòng để lại thông tin